Sveikata visus metus

                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                    Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros

                                                                                                    direktoriaus 2024 m. kovo 20 d.          

                                                                                                    įsakymu Nr. R1 – 182

VIKTORINOS „SVEIKA GYVENSENA“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viktorinos ,,Sveika gyvensena“ (toliau – viktorina) nuostatai reglamentuoja viktorinos tikslą, uždavinius, organizavimo, vertinimo, aktyviausių dalyvių skatinimo ir vykdymo tvarką.

2. Viktorinos organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA).

3. Viktorinos aktualumas. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo pagrindai formuojasi jau ankstyvoje vaikystėje. Mokinys, augdamas šeimoje, perima tėvų gyvenimo būdą, požiūrį, tradicijas. Tačiau ne kiekvienoje šeimoje mokinys gauna pakankamai žinių apie sveikatą, išmoksta ją saugoti, tausoti ir stiprinti. Į pagalbą šeimai turi ateiti švietimo įstaiga, pedagogai turi ieškoti naujų, modernių, netradicinių darbo su mokiniais formų. Sveikatos ugdymo procesas orientuotas į sveikatos vertybes, kurios mokiniui augant plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu, o vėliau socialine norma.

II. VIKTORINOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – gilinti ir reflektuoti mokinių žinias apie sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą ir  kitus sveikos gyvensenos palaikymo įgūdžius.

5. Uždaviniai:

5.1. Organizuoti sveikatos viktorinas, kurios skatintų mokinius įvertinti savo sveikos gyvensenos žinias.

5.2. Skatinti mokinius domėtis sveikatai palankia mityba, fiziniu aktyvumu, pirmąja pagalba ir bendrąja higiena.

5.3. Lavinti mokinių atmintį, mąstymą, dėmesio koncentraciją, reakciją bei tobulinti komandinį darbą.

                                         III. DALYVIAI

      6. Viktorinoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių komandos ir jų vadovai.

7. Mokyklai atstovauti gali tik viena komanda iki 20 mokinių.

IV. VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS

        8. Viktorina organizuojama nuotoliniu būdu. Viktorinos dalyviams būtina registracija. Komandos vadovas užpildo registracijos formą adresu: https://forms.office.com/e/CbMc8gCXg1

 9. Prisijungimo nuoroda į viktoriną bus atsiųsta ne vėliau, kaip 1 diena iki viktorinos pradžios.  Atsakyti į viktorinos klausimus turėsite 25 min.

10. Visos dalyvavusios komandos gaus pažymėjimus, o geriausiai pasirodžiusios bus apdovanotos padėkos raštais ir atminimo taurėmis.

11. Kontaktinis asmuo informacijai: LINEŠA, Sveikos gyvensenos skyriaus renginių koordinatorius: Rytis Rimgaila, tel. +370 696 61431, el. paštas rytis.rimgaila@linesa.lt

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Viktorinos nuostatai skelbiami LINEŠA, Sveikos gyvensenos skyriaus internetiniame puslapyje https://sveikatavisusmetus.lt/.

13. Viktorinos dalyviai  patvirtina, kad viktorinos dalyvių (komandos vadovo) asmens duomenys buvo gauti teisėtai, nepažeidžiant apsaugos duomenų reikalavimų. Viktorinos dalyvių duomenys bus naudojami tik Viktorinos įgyvendinimui.

14. Dalyvavimas šioje viktorinoje reiškia dalyvio sutikimą su visomis viktorinos nuostatomis.

15. Viktorinos organizatorius įsipareigoja neviešinti dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės informacijos.

16. Viktorinos organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.

________________________________